Antrenörlük . . . Spor Uzmanı . . . Spor Uzmanlık . . . Antrenör Eğitimi . . . Antrenörlük Eğitimi . . . Antrenörlük İlkeleri . . . Antrenör Programları . . . Antrenörlük

Antrenör Antrenör Kursu Futbol Antrenör Antrenör Kursları Basketbol Antrenör Antrenör Yetiştirme Kursları Futbol Antrenör Kursu Antrenör Yetiştirme Kursu Antrenör Belgesi Antrenör Semineri Yardımcı Antrenör Antrenör Sporcu Antrenör Yetiştirme 1 Kademe Antrenör Baş Antrenör Antrenör Nasıl Olunur Antrenörlük Spor Uzmanı Spor Uzmanlık Antrenör Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük İlkeleri Antrenör Programları Antrenörlük

  Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   İletişim   |   Ön Başvuru Formu                                                                     Türkçe   |   English

Ana Sayfa

 

Akademiden

 

Eğitim Kadromuz

 

Eğitim Kampımız

 

Yıldızlarımız

 

Haber

 

Bilgi Bankası

 

İletişim

 

 

 

 

 

 

Çocuk ve genç sporcuların antrenörü nasıl olmalıdır ?

 

 

 

 

Yaşa Uygun Öğretim Şekli

 

Bu yaş grubundaki iyi bir öğrenimin ön koşulları olarak, genel futbol tekniğindeki doğru hareket akışlarının ve becerilerinin öğrenilmesi, pekiştirilmesi ve oyunsal pozisyonlarda kullanılması anlaşılır. Bununla birlikte, futbolun teknik antrenmanında yalnız çeşitli hareket akışlarının tekrarı yapılmayıp, devamlı olarak değişen oyun pozisyonları içindeki doğru teknikler de öğrenilecek şekilde, görevler değiştirilmelidir.

 

Spor Uzmanı Antrenörlük Eğitimi Spor Uzmanlık Antrenör EğitimiTeknik hareket akışlarının çalışılması, inatla yapılan bir tekrar olayıdır. Öncelikle, sürekli alıştırma yaptırarak, hareketlerdeki hatalar ortadan kaldırılır. Doğru hareket akışları, iyi seçilmiş alıştırma ve oyun formları içinde, çok çok tekrarlanarak otomatik hale getirilmelidir. Eğer bir hareket akışı iradeyi gerektirmeyecek hale gelmişse, ancak ondan sonra otomatikleşir. Otomatik hale gelmiş hareketlerin, oyun çevresinin kontrol altında tutulabilmesi yönünden büyük bir avantajı vardır. Örneğin, hareket halindeki oyuncular, Top ile ilişkiye çok dikkat sarf edecek olursa, oyun pozisyonlarının sezilip, değerlendirilmesindeki bu avantaj kaybolur, otomatik hale getirilmiş bir teknik sonucu, taktik uygulamalar geliştirilir. Futbolcular çevrelerini iyi gözleyerek, oyun pozisyonlarının değişikliklerine uygun hareket edebilirler, otomatikleşme, tekniğin değişkenliğini kazanma için bir ön koşul oluyor.

 

 

Yalnız dikkatli ve çok yönlü çalışma, başarıya götürür.

 

Teknik antrenman, gerçek oyun pozisyonlarıyla (11:11 oyundan parçalarla) İlişkili olmalıdır. 1. Eğitim-öğretim aşamasından geçen futbolcular, kaba futbol tekniği yönünden güven kazanmıştır. Şimdi bunlar için, hareket uygulamalarındaki kaba hataların düzeltilmesi, doğru hareket akışlarının çalışılarak amaca yönelik kullanılması gerekir. Teknik ve taktik mümkün olduğunca birbirine bağlı olarak çalışılabilir.

 

Oynama Ve Alıştırma Yapma, Doğru Kullanma Ve Bilinçli Tamamlamada İki Prensiptir.

 

 

Antrenör, belli istekleri Yerine Getirmelidir:

 

Antrenörlük Yönetim Antrenör Yetiştirme Antrenörlük Stratejileri Antrenör, sistemli olarak bir tekniği diğerine intikal ettirmelidir. Antrenmanın planlanmasında ağırlık noktasına alınan bu teknikler, futbolcuların çoğunluğu tarafından başarılıncaya kadar çalışılmalıdır.

 

Antrenman hedefinin saptanmasından sonra, bu hedefe en iyi hangi alıştırma şekilleri ile erişileceği ve antrenmanın akışı içinde ne zaman belli alıştırma şekillerinin kullanılabileceği düşünülmelidir.

 

Antrenör, futbolculara antrenmanın amacı hakkında bilgi vermeli ve bunları herkes tarafından anlaşılacak biçimde anlatmalıdır. Futbolculara, hareketlerin yapılışı açık bir şekilde gösterilmelidir. İdeali, tekniklerin yazdırılmasıdır.

 

Antrenör öğrenme olayını bilinçli olarak etkilemelidir. Etkili bir antrenman, futbolcuların kendi antrenman başarılarını tanıyabilmelerini de şart koşar, içlerinde başarının dolaylı olarak görüldüğü, örneğin gol atma, başarılı dripling ya da pas gibi pozisyonlar vardır.

 

 

Ancak, kullanılan tekniğe tamamen hakim olunduğunu henüz söylemedik. Bu nedenle, antrenör futbolcunun yaptığı hareketi çalışma anında seslenerek tasdik etmektir. O gerektiğinde tamamlanan bir hareketi düzeltmek ya da tasdik etmek için öğrenim olayına müdahale de edebilir. (Çabuk bilgi verme). Bunun için Önkoşul, hareket akışı ve olabilecek hataların nedenleri hakkında doğru bilgi sahibi olmak. Bu temel üzerinde antrenör, kısa açık bilgilerle hareket uygulamalarının geliştirilmesi ve futbolcuların bilgi dağarcığının genişletilmesi için yardımcı olabilir.

 

 

Kısa vadeli çalışmalarla, sınırlı bilgiler kazanılır:

 

Tekniğin alıştırması için zamansal çerçeve, alıştırma başarılarının futbolcularda görülebileceği şekilde tespit edilir. Futbolcular her teknik de açık bir şekilde başarıya ulaşmak için çok az zaman bulurlar, ekseriyetle onlara henüz neleri doğru yapamadıkları ve bunları nasıl daha iyi yapabileceklerini anlayabilecekleri olanaklar verilebilir.

 

Tekrarlar kuşkusuz, fiziksel ve psikolojik yorgunluklara sebep olabilir.  Antrenörlük İlkeleri Antrenör Programları Antrenörlük UygulamasıBu nedenle bir yandan alıştırma sabit tutulmalı, diğer yandan alıştırma örnekleri içindeki değişiklikler için, çaba sarf edilmelidir. Birçok oyun pozisyonlarında başarılı hareketler hatalı hareketlerle yer değiştireceklerinden, futbolcular doğru olarak tahminde bulunamayacaklardır. Antrenör burada, ödüllendirme ve gerçekçi kritik ile durumu idare etmelidir, kendi beklentilerini futbolcularına duyurmalı-dır. antrenör sadece Te- Ta- ve Ko- nun kazanılmasından sorumlu olmayıp, sosyal ve eğitimsel konuları da   izlemek zorundadır. Gelişmekte olan gençleri ceza ile tehdit yerine, methederek ve ödüllendirerek motive ederse, daha iyi yönlendirebileceğini ve idare edebileceğini bilmelidir.

 

Antrenör gençlik için eğitimci, danışman ve koruyucu olmalıdır.

 

 

Antrenman pratiği içinde normal olarak aşağıdaki olaylar tekrarlanır:

 

1. Antrenör bir görev verir.

 

2. Futbolcular çözüm yollarından ve deneyimlerin toplanmasından sonra denerler, ararlar.

 

3. Antrenör, futbolcuların hareket lerini gözleyerek, görevlerin nasıl çözdüklerini tespit eder.

 

4. O gözlemlerin sonucunu futbol cu ile konuşarak, alternatif soruları sorar, doğru çözümleri bizzat gösterir ya da futbolculara göstertir. Sonra da bunu doğru hareketler ya da davranışlar takip eder.

 

5. Antrenör yanlış ve doğru hareketleri karşılaştırmalı olarak belirtir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Futbolcular, verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için pratiklerini deneyerek yenilerler.

 

 

 

Doktorlar Günü

Dünya doktorlar günü sizlerle.

Doktorlar Günü

Koh Samui Balayı

Dünyanın en gözde adasında balayı.

Koh Samui Balayı

Keşifler

Tüm dünyayı keşfedin..

Keşifler

Hot-Affiliates Reklamları

Bu sitede reklam ver

Futbol Akademi © 2006 - Yürürlülükteki yasalarca her hakkı saklıdır.

E-Posta