Futbol Oyun Savunma Eğitim Spor Orta Saha Oyuncuları Kuvvet Sürat Rakip Oyuncular Hücum Taktik Kondisyon Performans Müsabaka Yaz Eğitim Şut Atma

Futbol Oyun Savunma Eğitim Spor Orta Saha Oyuncuları Kuvvet Sürat Rakip Oyuncular Hücum Taktik Kondisyon Performans Müsabaka Yaz Eğitim Şut Atma

  Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   İletişim   |   Ön Başvuru Formu                                                                     Türkçe   |   English

Ana Sayfa

 

Akademiden

 

Eğitim Kadromuz

 

Eğitim Kampımız

 

Yıldızlarımız

 

Haber

 

Bilgi Bankası

 

İletişim

 

 

 

 

 

 

Yapılanma Antrenmanları :

 

 

 

Antrenmanın amaçları ve içerikleri:

 

10 ile 12 ve 12 ile 14 yaş gruplarına uygulanılan antrenmanların amaç ve içerikleri, çocukların 1, eğitim aşamasında yaşamış oldukları tecrübelerin üzerine inşa edilir.

 

Futbol Oyun Savunma Eğitim Spor Orta Saha Oyuncuları Kuvvet Sürat Rakip Oyuncular Hücum Taktik Kondisyon Performans Müsabaka Yaz Eğitim Şut Atma

 

1. eğitim aşamasında oyun amacı 7:7'di ise, 2. eğitim bölümündeki antrenmanın, 11:11'deki mevcut şartlara yönelik uygulanması gerekir. Özellikle teknik kabiliyetlerin bazı oyun içindeki durumlara göre kullanımı ön planda tutulmalı.

 

 

 

Futbol tekniğindeki hareketlerin akışı, alıştırarak ve oynayarak, değişik müsabaka durumlarına yönelik olmalı ve otomatikleştirilmelidir.

 

Rakip oyuncuya ve rakip takıma karşı planlı ortak bir takım oyunu oynayarak başarılı olabilmek için, top hakimiyetinin ve uygun savunma araçlarının öğrenimi şarttır.

 

2. eğitim aşamasındaki ana amacımız: "özelleşmek futbol oyununu iyileştirmek".

 

Şu şekilde ayırabiliriz:

 

- Beraber oynayabilmemiz için ve savunma davranışlarımızda doğru (hatasız) olabilmemiz için temel teknikteki hareketlerin akışını sistematik şekilde iyileştirip sabitleştirmek.

 

- Bireysel ve grup taktiğindeki davranışların Öğrenimi ve iyileştirilmesi,

 

- Bilgilerin genişletilmesi

 

- Kondisyon kabiliyetinin iyileştirilmesi (hareketlik, beceriklilik, dayanıklık, kuvvet ve sürat) müsabakaya yönelik.

 

 

 

- Her tek oyun pozisyonundaki görevleri, maçtaki 11:11 göreve göre hazırlayarak, yaklaştırmak.

 

- Çocuklardaki performans ve müsabaka isteğini teşvik etmek.

 

- Kooperatif (işbirliği) davranışların benimsenmesi.

 

 

Yapılama antrenmanında teknik hareketlerin akışının sistematik şekilde iyileştirîlip sabitleştirilmesi, Ön planda olmalıdır.

 

Oyuncular, futbola Özgü hareketlerin akışını en uygun ve ekonomik şekilde otomatikleşinceye kadar çalışmalıdırlar. Burada hareketlerin uygulanması futbola özgü hareketlere uymalıdır. Fakat her oyuncunun kendine öz hareket özellikleri devam etmelidir.

 

Oyuncuların şahsi teknikerinin bireysel özellikleri ile birleştirilmesi oyuncunun "Stili" olarak tanınır.

 

Tekniğin mükemmel şekilde uygulanması, karışık oyun ve müsabaka durumlarındaki çözümler için önemli olan Ön şartlarıdır. Bundan dolayı oyun-pozisyon durumlarından kopuk öğretilmemeli yada iyileştirilmemeli. Bunlar zihne hitap eden hareketlik uygulamaları olup, oyun pozisyonlarına uymalıdır.

 

Önemli olan:

 

-Topa karşı his ve yatkınlığın kuvvetli şekilde geliştirilmesi,

 

-Geniş kapsamda teknik elementlerin antrene edilmesi, hareketlerin akışındaki her tek elementlerin oyun pozisyonuna göre çalışılması.

 

-Hareket akışlarındaki yüksek isabete ulaşılması, (özellikle amaca uygunluk).

 

Teknik, oyunun önemli direklerinden bîri olup, özel taktik ve kondisyon çalışmalarına nispeten antrenmanlarda daha önemli anlamı vardır.

 

Teknikteki hareket akışı ne kadar erken öğrenilir ve mükemmel şekilde uygulanılırsa, taktik ve kondisyon, doğru teknik hareketlerle daha ekonomik çalışılabilir.

 

 

Bireysel ve grup taktiği hareketlerinin öğrenilmesi ve iyileştirilmesi, daima teknik düzeye sıkı sıkıya bağlı olup, bununla paralel olarak geliştirilmelidir. Tekniğin giderek top ve vücut hakimiyeti olarak ifade edilebileceği anda, taktikten, oyuncunun kendisinin ve rakibinin performans yeteneğine uygun olarak planlanmış harekete bütün bir maç süresi içinde ve maç koşullarında ulaşması anlaşılır. Teknik düzey, taktik olanakları belirler.

 

Bu yaşta antrenmanın ağırlık noktasında basit oyun pozisyonları içindeki Teknik, Taktik hareketler yer alır. Pozisyon koşulları, gerçek maç pozisyonları ile karşılaştırıldığında daha da basittir. Bununla birlikte Temponun yükseltilmesi, rakip sayısının arttırılması, alanın küçültülmesi ile koşullar sistemli olarak değiştirilip geliştirilebilir.

 

Antrenmanda, futbol tekniği ve taktik temel hareketler arasındaki gelişme bağını netleştirmek için, maç koşulları azaltılarak, hareket akışları basitleştirilmelidir.

 

Örneğin: 

 

Küçük gruplarda alıştırmalar,

Rakipsiz alıştırmalar,

Yarı aktif olarak yardımcı olan rakip oyuncularla alıştırmalar ve,

Aktif rakiplerle.

 

Taktik antrenman, bir pratik ve bir de teorik kısımdan oluşur. Bilinçli öğrenme bilinçli alıştırma yapma ve başarma, ona uygun bilgiler o1madan gerçekleştirilemez.

 

Bilgilerin genişletilmesi daha sonra antrenmanda önemli rol oynar. Pratik antrenmanda açıklanan bilgilerle, düzeltmelerle, antrenman ve maç konuşmaları ile bunlar gerçekleşirler.

 

 

 

Oyuncular şunları öğrenmelidirler:

 

Önemsiz hareketlerle amaca yönelik oyun pozisyonlarını ayırmayı, Oyunsal ilişkileri tanımayı,

Kurallardan sonuna kadar yararlanmayı, Teknik becerileri bilinçli ve pozisyona uygun kullanmayı,

Oyun pozisyonlarını gerçekleştirmeyi ve motorik çözümlerde doğru kararlar vermeyi, Antrenmanları aktif olarak etkilemeyi, Ortak düşünmeyi ve ortaya çıkan sorunları birlikte tartışarak çözmeyi, Kendi çözüm yollarını bulmayı ve sadece önceden verilen görevleri taklit etmemeyi, Deneyimleri biriktirmeyi ve bunları yerinde kullanmayı.

 

 

Daima aynı hataları yapan oyuncular, sportif gelişimlerinde yerinde sayarlar.

 

11:11 Oyundaki hareketlilik, maharet, dayanıklılık, kuvvet ve sürat gibi kondisyonel yetenekleri geliştirmek, futboldaki yüksek bir seviye için ön koşuldur. 10-14 yaşlarında kondisyonun belli faktörleri iyi antrene edilebilir.

 

İlk kondisyonel gelişimler, teknik taktik, dengeli bir antrenmanlarla başarılın Yaklaşık 12 yaştan itibaren, belli kondisyonel yetenekler amaçlanarak çalışılır.

 

HAREKETLİLİK: Öncelikle hareketliliğin kazanılması ve geliştirilmesi için yapılan bir antrenman, mantıklıdır.

 

10. yaşa kadar hareketlilik, belirgin bir şekilde mevcuttur. Eğer antrenmanına devam edilmezse, duraklar. Özellikle bu, İlk ergenlik dönemi için geçerlidir. Çünkü kasların ve bandların gelişip uzamaları, artan uzunluğuna gelişmenin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle, hareketliliğin düzenli olarak çalışılması tavsiye edilir. İyi bir hareketlilik, kuvvet ve sürat gibi bedensel performans faktörlerinin gelişimi ve iyi futbol tekniği için önemli bir ön koşuldur. Hareketliliğin antrenmanı, netice olarak sakatlıkların önlenmesine de yardım eder. Çünkü esnek ve uzayabilen bir kas, yüklenebilme özelliğine sahiptir.

 

MAHARET: 10 Yaşından itibaren oyuncular, tam olarak gelişmiş bir motorsal yönetim ve kombinasyon yeteneğine sahiptirler. Bu faktörleri futbolda kullanılır hale getirmek için, antrenmanda maharet çalışmalarına önem vermek gerekir.

 

Oyun pozisyonlarını analiz etmek ve ona uygun çözümü bulmak için maharet, çok yönlü hareket ve yeteneklerle fiziksel yetenekler üzerine yapılanmalıdır. Bu, motorsal hareketlerdeki ve artan motorsal öğrenme yeteneği içindeki hakimiyeti ortaya koyar.

 

Maharet hareketlerin kullanılması ve kurallandırılması ile belirleniyor. Değişen koşullara iyi uyum yapabilen, baskı altındaki pozisyonlardan kurtulabilen ve yeni hareketleri çabuk öğrenebilen oyuncular maharetli oyunculardır.

Mahir bir oyuncu, ekseninde hareket eder. Zor pozisyonları en az kuvvet zarfı ile yaparak, enerjiden tasarruf eder.

 

Bir vücut değişimi içinde bulunan ilk ergenlik çağında, hareket yapısındaki değişikliklerde ortaya çıkar. O nedenle, bu değişikliklere en iyi uyumu yapmak için maharet antrenmanı, etkili bir şekilde uygulanmalıdır.

 

GENEL DAYANIKLILIK: Genel dayanıklılık 10-14 yaşlarında iyi çalışabilir. 10-12 yaşlarında kaçma-kovalama oyunları ve sokakta, boş alanlarda oynanan günlük futbol oyunları yeterlidir.

 

Gerekli dayanıklılık olanaklarını güvenceye almak için, 12 yaştan itibaren haftada bir veya iki kez yapılan futbol antrenmanı yeterli olmaz. Antrenör, futbol oynamak ve bisikleti ile uzun bir mesafeyi kat etmek, zaman zaman arazi koşusu yapmak için boş zamanlarında küçük guruplar oluşturmak için oyuncuları teşvik etmelidir.

 

 

KUVVET: Kuvvet, koşu, sıçrama, şut atma gibi hareketlerde her oyuncu için gereklidir. Kol ve omuz çemberi kaslarında olduğu gibi ihmal edilmiş karın ve sırt kas gruplarının sistemli bir şekilde kuvvetlendirilmeleri de dahil, bu yaş grubunda kuvvet antrenmanından söz etmekten hoşlanılmıyor.

 

 

 

10-12 yaş çocuğunun "kuvvet antrenmanı" sıçramalar, startlar, şut atmalar, tırmanmalar ve jimnastik alıştırmaları ile sınırlı kalmaktadır.

 

12-14 yaşlarında "kuvvet antrenmanı", üst vücudun kuvvetlenmesi ile, araçsız ve araçlı jimnastik ile sağlık topu ve esli alıştırmalar ile yapılan sabit bir program olarak geliştirilmelidir

 

 

 

SÜRAT: Süratin geliştirilmesi içinde bilinçli olarak çalışılmalıdır. Reaksiyon yeteneği ve adım sayısı, bu yaşlarda hedeflenerek çalışılabilir. Uygun çözüm yolları: Değişik reaksiyon ve start alıştırmaları, yakalama oyunları, kısa koşu yarışları, stafetler ve küçük gruplarda futbol oyunları.

 

11:11 Oyundaki tek tek oyun pozisyonları ile ilgili görevlerin uygulanması, çocuklarla, 1. eğitim aşaması içindeki 7:7 oyuna hazırlanıldıktan sonra, 2. eğitim aşamasında sistemli olarak başarılmalıdır. 105 x 70 m.'lik normal oyun alanındaki oyun görevlerinin dağılımı profesyonel futbolun pratiklerine göre değil, 10-14 yaş genç erkeğinin ve genç kızının performans olanaklarına göre ayarlanmalıdır.

 

On saha oyuncusunun sahaya eşit olarak dağılımları ve pozisyonları prensiplere uygun olarak alınmaları, amaca uygundur.

 

 

Burada üç aksiyon atanı olabilir:

 

Hücumun bittiği alan (ileri uç için hücum alanı)

Oyun kurucular İçin alan (Orta saha oyuncuları için)

Savunma için alan (Savunma oyuncuları ve kaleci İçin)

 

Bu yaş grubunda 3 tane ileri uç (2 tane açık, 1 santrafor) oyuncusu ile oynamak, doğru bir beklentidir. Orta alandaki görevler en uygun şekilde 3 oyuncu tarafından (biri sağda, biri solda ve biri de ortada) yerine getirilir. Bunlar hem ofansif, hem de defansif oynamak zorundadırlar. Savunmayı, 2 iç ve 2 dış olmak üzere ya da 1 stoper ve 1 libero ile yapmak en doğrusudur.

 

Bu temel diziliş ile oynamanın birkaç avantajı vardır:

 

 

 

Hücumdaki pozisyonlar sahanın genişliğine kullanıldığından, usta saha oyuncuları koşma çalışmaları ile yorulmadan hem kanatlardan ve hem de ortadan oynayabilirler.

 

Orta saha oyuncuları, öndeki pozisyonlarda birçok pas istasyonlarına sahiptir. Bunlar oyunu açarak, yol kat etmekten kurtulabilirler.

 

Amaçlı bir oyun kuruluşu savunmada başlayıp, orta sahadan derinlemesine ve genişliğine doğru ileri uca ulaşır. Kondisyonel beklentiler ikinci plana düşer. Teknik mükemmelliğe daha fazla ağırlık verilir. Koşu çalışmaları, top tekniğine nazaran ikinci plana düşer.

 

Sahadaki diziliş, pozisyonlara göre düzenli kademeleşmeyi oluşturacağından, rakip top ile buluştuğunda 1:1 savunma mümkün olur.

 

Dış savunma pozisyonları tutulmuş olduğundan, rakip oyuncular kanatlardan gelecek olurlarsa, her zaman bir oyuncu ile karşılaşırlar.

 

Birbirlerini destekleyen 2 müdafaa oyuncusu, rakipten gelen hücum tehlikesi nerede en büyük ise orada oynarlar.

 

10-14 yaşlarındaki gençlerin bugünkü oyun anlayışı avantajları aşağıda yazılmış olan oyun sahası üzerindeki pozisyonları tutulmaları ile farklılaşır.

 

 

Hücum için geçerlidir:

 

Oyuncular değişken bir hücum oyunu kurarak kanatlardan oynamalıdır. Orta yapma ve kaleye şut atma için, süratli, driplingte becerikli ve esnek olmalıdırlar.

 

Orta saha oyuncularının iyi bir kombinasyon oyununu uygulayabilmeleri için, ileri uç oyuncularını akıllı paslarla besleyip her zaman top ile buluşabilecek durumda olmaları gerekir. Aynı zamanda kaleye şut atma pozisyonlarına girmeleri de önemlidir.

 

Savunma oyuncuları ya orta oyuncularına ya da hücum oyuncularına pas verebilmeli ve her pastan sonra boş alana koşmalıdırlar.

 

Kaleci topu süratli ve emin de-gaj ile takım arkadaşına atabilmeli ve takımını yeniden hücuma kaldırabilmelidir..

 

Savunma için geçerli olanlar:

 

Topu kaptırdıktan sonra oyuncuların derhal zihinsel olarak müdafaaya dönmeleri gerek.

 

Hücum oyuncuları orta saha oyuncularını, orta saha oyuncularını savunma oyuncularını desteklerler.

 

Savunma oyuncularının, yeniden amaçlı bir hücumu kurup sonuca ulaşmaları için, çok çabuk topa hakim olmaları gerekir.

 

 Savunma oyuncuları kendi alanlarında müdafaa yaparlar.

 

Libero, ya savunmanın arkasında oynayarak savunmayı yarmış olan rakibin üzerine çıkar (yani kademeye girer), yada diğer savunma oyuncuları ile aynı hizada oynar.

 

Her oyuncunun savunma alanı vardır. Oraya girmiş olan rakip oyuncuyu rahatsız eder ve saldırır.

 

Oyunculardaki performans ve müsabaka hazırlığının teşvik edilmesinin amacı, futbolcularımızın, gerek antrenman, gerek müsabaka beklentilerini iyileştirmek.

 

Düşünceler ilk anda oyuncuların karakterlerine bağlı olup; aynı zamanda tecrübelerin birikimi, bilgi edinme ve antrenörün motive edici çalışmaları ile orantılıdır. Bu şartların birbirine karışımı ile takımlarda belirli motifler ve amaçlar oluşabilir.

 

Kooperatif davranışların benimsenmesi, takım hizmeti yada iyi birtakım performansı için şarttır, işbirliğinin temelinde oyuncular arasındaki ilişkiler, karşılıklı güven ve yardım yatar.

 

Bu oyuncularda şunları gerektirir:

 

Kendilerini diğer kişilerin yerine koyma kabiliyetini,

 

Diğer kişiler için mücadele edip yardım etmek için hazırlıklı olmalarını,

 

Takım içindeki bireysel değişiklikleri tanıyıp kabul etme kabiliyeti ve hazırlığını,

 

Takım içinde yada grup içinde inisiyatifleri üstlenme hazırlığını,

 

Sonuç olarak burada tekrar eğitim aşamalarındaki bağlantı gösteriliyor.

 

 

Küba Adası

Küba turları ve küba vizesi.

Küba

Greece

Yunanistan'da tatil.

Greece

Galatasaray

Galatasaray'lılara özel web sitesi.

Galatasaray

Hot-Affiliates Reklamları

Bu sitede reklam ver

Futbol Akademi © 2006 - Yürürlülükteki yasalarca her hakkı saklıdır.

E-Posta